Copyright © 2014 | TEDI TRANS, Kavčič Tadej s.p.
Naši splošni pogoji
M +386 (0) 40 390 533
M +386 (0) 31 445 576
E info@tedi-trans.si
IZVAJALEC STORITEV
Kavčič Tadej s.p. (v nadaljevanju izvajalec)
Lučine 45
4224 Gorenja vas
SI 47963824

IZVAJALEC
Izvajalec izvaja storitve z vozili po veljavnih predpisih, ki urejajo področje storitev. Skladno s tem izda splošne pogoje storitev, ki so temelj sleherne storitve.
Izvajalec ne opravlja prevozov mladoletnih oseb (brez spremstva ali pooblastila skrbnika).

NAROČNIK
Naročnik je vsaka pogodbena stranka oz. naročnik storitve. Naročnik je hkrati tudi plačnik storitve.
Naročnik prevoza koristi kapacitete vozila skladno s specifikacijo navedeno v splošnih pogojih. Izvajalec ni obvezen nuditi storitev nikomur, ki ne soglaša s temi splošnimi pogoji.

REZERVACIJA IN POTRDITEV STORITVE
Rezervacije oziroma naročilo storitve sprejemamo po telefonu oziroma na elektronski naslov: info@tedi-trans.si
Rezervacije storitev so veljavne le tiste, ki jih izvajalec potrdi.  Neplačana ali nepotrjena rezervacija za izvajalca ni zavezujoča.
Storitev je potrjena, ko je plačan predračun, če ni dogovorjeno drugače in ko jo izvajalec storitev pisno potrdi.

PLAČILO STORITVE
Plačilo storitve se opravi po predračunu, računu ali gotovinskem plačilu.
Plačilni rok za plačilo predračuna je 4 dni pred pričetkom opravljanja storitve. Izvajalec račun izda po opravljeni storitvi, ter ga pošlje naročniku.
Gotovinsko plačilo se izvrši neposredno pred pričetkom same vožnje. Voznik na licu mesta izda potrdilo o plačani storitvi. Izvajalec račun izda po opravljeni storitvi, ter ga pošlje naročniku. Gotovinsko plačilo velja tudi za storitve naročene zadnji hip (avto vleka), če ni dogovorjeno drugače.

VOŽNJA
Začetek vožnje je definiran s trenutkom, ko naročnik in izvajalec skleneta pisni dogovor o storitvi. Ko naročnik zasede svoje mesto v vozilu, ali ko je tovor naložen (vozilo ali drug tovor) lahko voznik fizično začne s premikom vozila v smeri dogovorjene destinacije. Voznik ne odgovarja za osebne stvari izgubljene ali pozabljene v vozilu.

Prekinitev vožnje med začetno in končno destinacijo pomeni postanek, pri čemer vozilo zapustijo vsi potniki. Na krajših poteh do 250 km je predviden postanek do 10 min, ter do 20 min na daljših poteh. Za postanke, ki bi trajali dlje, se voznik vsakokratno dogovori s potniki, pri čemer je potrebno soglasje vseh. Ob prepogostih postankih na izrecno željo potnikov voznik ne odgovarja za morebitne zamude na končno destinacijo.
Konec vožnje nastopi takrat, ko na končni destinaciji vozilo zapustijo vsi potniki ali ko je tovor (vozilo ali drug tovor) razložen.

V vozilo ni dovoljeno vnašanje in prevažanje nevarnih snovi in predmetov, kot so radioaktivne snovi,eksplozivi, vnetljive tekočine, plinske jeklenke z butanom ali propanom, orožja, nožev, strupov, korozivne snovi, kisline, magneti, infekcijske snovi, viruse, bakterije, droge ali katerekoli druge prepovedane nevarne snovi. V vozilu je prepovedano kajenje in pitje alkoholnih pijač.

Če med prevozom nastane kakršna koli škoda v ali na vozilu po krivdi potnika, vse stroške za popravilo ali čiščenje zaračunamo naročniku!

OKVARA VOZILA
Okvara vozila izvajalcu nalaga obveznost preskrbe nadomestnega prevoza na svoje stroške. V primeru, kadar nadomestno vozilo ni možno priskrbeti v roku štirih ur od prekinitve vožnje zaradi okvare, uporabniku povrne stroške plačane storitve v celoti.

ODGOVORNOST IN VARNOST
Dodatne dolžnosti voznika vozila nalagajo obveznost ravnanja v smislu dobrega gospodarja, tako v odnosu do vozila kot do potnikov. V primeru potencialno nevarnega vedenja potnikov pri čemer s tem ravnanjem lahko sebi in drugim povzročijo telesne poškodbe, je voznik obvezen zaustaviti vožnjo, ter pred nadaljevanjem vožnje zavarovati varnost ostalih potnikov in vozila.

Vsa vozila so ustrezno pregledana in so v skladu z zakonodajo Republike Slovenije, nezgodno zavarovanje potnikov je vključeno v ceno prevoza. Vsa vozila imajo tudi zavarovanje / Asistenca AdriaticaSlovenica.

ODPOVED PREVOZA S STRANI IZVAJALCA
Zanj šteje vsaka odpoved prevoza izvajalca. Izvajalec lahko delno ali v celoti odpove prevoz, če pred ali med izvedbo nastopijo okoliščine, katerim se ni bilo mogoče izogniti, jih predvideti ali preprečiti. Izvajalec lahko odpove vožnjo tudi v primeru, da prevoz ni bil plačan v dogovorjenem roku. Izvajalec je naročnika dolžan obvestiti o odpovedi najmanj 3 dni pred pričetkom prevoza in jim v celoti vrniti vplačan denar.

ODPOVED PREVOZA S STRANI NAROČNIKA
Naročnikova odpoved mora biti opravljena pisno (ustrezna je tudi elektronska oblika, nujna je potrditev prejema elektronskega sporočila s strani izvajalca)

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV
Varovanje osebnih podatkov naših uporabnikov je pomembna skrb našega podjetja. Vaši podatki so ves čas zaščiteni pred izgubo, uničenjem, ponarejanjem, manipuliranjem in neavtoriziranim odkritjem.
Nikoli ne bomo zlorabljali vaših osebnih podatkov na kakršen koli način.
...............................................................................................................................................